Elektrisch verwarmen verandwoord?

Elektrisch verwarmen heeft voordelen:

  • Zeer eenvoudige installatie
  • Zeer snelle opwarming
  • Geen uitlaatgassen, dus geen schouw noodzakelijk
  • Goedkope toestellen

Maar het is algemeen geweten dat elektriciteit geen zuinige bron is om te verwarmen.

Dit komt omdat 1kWh energie uit aardgas of stookolie veel goedkoper is dan 1kWh elektriciteit. Ook wanneer elektriciteit wordt aangekocht aan nachttarief.

Wanneer alle elektriciteit zou komen uit hernieuwbare energiebronnen zou het verantwoord zijn om elektrisch te verwarmen, maar dit is lang nog niet het geval.

Eletriciteit productie Belgie

Op dit moment wordt nog bijna de helft van de Belgische elektriciteit door kerncentrales geproduceerd. Bijna een derde in thermische centrales (steenkool, petroleum, aardgas). Er blijft dus maar een zeer klein aandeel over voor wind, zon, water, biomassa en biogas. Daarenboven moet je rekening houden met de primaire energie.

Primaire energie wordt gedefinieerd als de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor een gebruik van 1 kWh elektriciteit aan de bron liefst 2,72 kWh energie nodig is.
Er gaat immers energie verloren tijdens de omzetting naar elektriciteit, tijdens transport, etc. (Voor stookolie, aardgas, steenkool en brandhout is dit net iets meer dan 1 kWh.)

In theorie, wanneer je een elektrische kachel van 1000 watt aan legt, is hiervoor bij de bron gemiddeld 1360watt aan kernenergie verbruikt, 907 watt steenkool, petroleum of aardgas verbruikt en 453 watt aan wind, zon, water,… energie.

Dit zijn gemiddelde waarden, het exacte aandeel varieert continu.

Elektrische verwarmingstoestellen hebben meestal wel een goed rendement: bijna 100%.
Een stralingspaneel van 1 kWh, zal dus bijna 1kWh warmte leveren.
Aan de bron is hiervoor wel 2,72 kWh verbruikt.

Een warmtepomp en een warmtepompboiler hebben een hoger rendement. Dit komt doordat ze gebruik maken van een extra energiebron. Ze verbruiken elektriciteit maar halen veel energie uit de buiten- of binnenlucht.
Het rendement van deze toestellen bij een bepaalde buitentemperatuur en watertemperatuur wordt vaak uitgedrukt in COP. Zo kunnen ze tegenwoordig een COP van meer dan 4 behalen, wat betekent dat 1 kWh aan elektriciteitsverbruik voor 4kWh warmte zorgt.

Op die manier kunnen warmtepompen en airco's die gebruikt worden voor verwarming, die in principe elektrische verwarmingstoestellen zijn, wel energiezuinig zijn.
Meer informatie kan je hierover ook vinden in het hoofdstuk warmtepompen.

Vaak wordt toch beweerd dat ook nieuwe elektrische stralingspanelen een zeer zuinige manier van verwarmen is.

Enkel in een slecht- of niet-geïsoleerde woning kan het in uitzonderlijke gevallen zorgen voor een goedkopere oplossing dan verwarmen met behulp van convectoren of radiatoren.

Zoals in het eerste hoofdstuk van de cursus centrale verwarming vermeld, is de mens gevoelig voor stralingswarmte. De temperatuur kan hierdoor bij gebruik van vloer-, wand-, plafondverwarming of elektrische stralingspanelen iets lager worden ingesteld dan bij radiatoren of convectoren.

WanneerTesla power wall een stralingspaneel alleen aan staat wanneer een persoon zich in de omgeving van een stralingspaneel bevindt en de rest van de woning niet verwarmd wordt, kan dit voordeliger zijn dan het volledig verwarmen van de niet-geïsoleerde woning met convectiewarmte (radiatoren of convectoren).

Het is bij convectiewarmte namelijk niet mogelijk om zeer lokaal te verwarmen. De volledige kamer moet steeds worden verwarmd. Wanneer deze niet geïsoleerd is, moet de convector bij koude dagen continu aan staan om de ruimte op temperatuur te kunnen houden.

Wanneer een ruimte of woning wél goed geïsoleerd is, zijn elektrische stralingspanelen economisch niet meer voordelig in verbruik.

Door gebruik te maken van zoneventielen bij radiatoren, convectoren of vloerverwarming is het trouwens ook mogelijk om de verwarming te beperken binnen bepaalde zones.
Zo kan je bijvoorbeeld ’s avonds alleen de vloerverwarming laten werken in de leefruimte. Dit zal véél zuiniger zijn dan ’s avonds de leefruimte te verwarmen met een elektrisch stralingspaneel.

Voor de levensduur en de vochtigheidsgraad van een woning is het beter om deze volledig te verwarmen in plaats van lokaal te werken met stralingspanelen.
Kerken of andere grote hoge gebouwen hebben een te groot volume om volledig te verwarmen. Daar is elektrische stralingswarmte wel een goede oplossing.

Wanneer je geen net aansluiting hebt, maar je eigen elektriciteit op wekt en op slaat, kan het elektrisch verwarmen nog meer ecologischBuffervat.

Energie opslaan is mogelijk op twee manieren: met behulp van batterijen of het opwarmen van één of meerdere waterbuffervaten.

De gekende Tesla Powerwall 2 heeft een accucapaciteit van 14kWh.
Deze kost incl. de installatie zo’n 7200 euro.

In een waterbuffervat van 400 liter op 60°C zit ook ongeveer 14kWh aan energie. Zo’n vat kost afhankelijk van het type 800 tot 2000 euro, maar neemt uiteraard meer plaats in beslag.

Warm water kan ook niet meer omgezet worden in elektriciteit, hoewel dit omgekeerd wel mogelijk is.