Ventilatie

Voldoende ventileren is noodzakelijk voor onze eigen gezondheid, die van onze woning en voor ons comfort. De kern van het verhaal is het vermijden van vocht in de woning.
Vroeger was de dichtheid van het gebouw niet zo goed als nu waardoor veel warmte verloren ging.
Dit gaf als gevolg echter dat er een natuurlijke ventilatie was.

design ventilationNu moet men beter isoleren om de warmteverliezen (energieverbruik) te verminderen.
Het gevolg is dat men veel kleinere ketels nodig heeft dan vroeger, veel minder verbruik. Hierdoor kan de woning
minder ademen op natuurlijke wijze, waardoor vochtophoping kan plaats vinden.
Het vocht zal neerslaan op de koudste oppervlakken in huis en zo terug omzetten in water. Dit fenomeen kennen we als condensatie. De koudste plekken in de woning zijn vaak de ramen, koudebruggen,…
Wanneer het vocht op dergelijke plaatsen neerslaat, kan hier schimmel ontstaan en die is nefast voor onze gezondheid.

Hierdoor is ventilatie in een goed geïsoleerde woning een absolute must.

De warmteverliezen door de ventilatie zijn veel kleiner dan vroeger op natuurlijke wijze via spleten en kieren. Het eigenlijke verlies hangt af van de gebruikte toestellen en het soort ventilatiesysteem.

Kortom waarom moet er worden geventileerd?

Om de luchtkwaliteit van de woning te kunnen controleren.
Slechte lucht uit de woning te krijgen.
Verse/ gezonde lucht toe te voegen.
Vochtproblemen voorkomen.
Persoonlijk comfort (behaaglijkheid) verhogen.

Het is belangrijk je woning lucht- en winddicht te bouwen. Als de woning niet winddicht is, kan je last krijgen van tocht, heb je een hoger energieverbruik door warmteverlies, zorg je voor een kortsluiting in de ventilatiestroom, ….

Vele woningen worden geventileerd door lucht die via kieren en spleten binnen en buiten gaat of door het geregeld openzetten van de ramen. Het probleem is dat je dan geen controle hebt over de ventilatie. Via kieren komt koude lucht binnen wanneer je het niet wilt en slaapkamerramen worden overdag opengezet terwijl je juist 's nachts zuurstoftoevoer nodig hebt. Dit ventilatie systeem wordt het systeem wordt systeem A genaamd.

Het is dus belangrijk dat je opteert voor een gecontroleerde ventilatie. 'Gecontroleerd' betekent dat de hoeveelheid lucht (het debiet) die de woning binnenkomt geregeld wordt in functie van de behoefte, zonder overdreven energieverbruik, en dat de zin van de ventilatiestromen vastligt (waar wordt lucht aan- en afgevoerd en op welke manier doorstroomt de verse lucht het huis).

Als je natuurlijke ventilatie met mechanische ventilatie vergelijkt, is het niet duidelijk welk systeem voor het meeste energieverlies zorgt.
Natuurlijke ventilatie is een open systeem (het verbindt immers het buiten- en binnenklimaat), waardoor er energieverliezen kunnen optreden. Een gesloten systeem, zoals balansventilatie, functioneert dankzij zuinige maar toch energieverbruikende technologie. Naast het hoger energieverbruik is er ook de hogere kostprijs van ventilatiepakket met al zijn aansluitingen.
Om het energieverlies door mechanische ventilatie te beperken kunnen er een aantal maatregelen genomen worden:

Keuze van luchtkanalen.
Warmteterugwinning.
Vraaggestuurde ventilatie.

Principieel zou je het accent kunnen leggen op passieve technologie die geen extra energie nodig heeft. Wordt de energie, die gebruikt wordt voor een gesloten systeem, uit groene elektriciteit (windmolen, fotovoltaïsche cellen, …) gehaald, dan zit je natuurlijk met een ander verhaal.