De wet

Ook voor de ventilatie installatie dient men zich tegenwoordig aan enkele wettelijke bepalingen te voldoen.
Dit is belangrijk om aan de EPB-normen te voldoen. Als men niet aan deze eisen voldoet kan men hiervoor boetes krijgen.

Wil jij zelf je ventilatie kunnen plaatsen volgens de wettelijke normen? Download dan snel de cursus ventilatie!

Welke wet?

Wanneer je je woning wil verkopen, dient een EPC-berekening te worden gemaakt.
Hoe energie zuiniger je woning, hoe beter je presteert.
Een goed ventilatie systeem een troef, want hierdoor kan de EPC waarde beter scoren en zal je je woning aan een hogere prijs kunnen verkopen.

Bij een nieuwbouw of verbouwing een EPB-berekening gemaakt. Deze berekening hangt af van verschillende factoren.
De ventilatie is hierin ook zeer belangrijk en zal dus afhankelijk zijn van je soort ventilatie systeem.

Het type ventilator, is van belang, maar ook de grootte van de roosters en dergelijke.
Wanneer de EPB-verslaggever vast stelt dat er in een bepaalde ruimte niet voldoende lucht kan toe- of afgevoerd worden dan zal hij/zij dit op nemen in de EPB-berekening.
Deze berekening wordt doorgestuurd naar het VEA (Vlaams Energieagentschap) en zij zullen de boete innen.

Meer info kan je vinden op de pagina EPB en EPC.

Wanneer moet je aan de EPB normen voldoen?

Bij nieuwbouw moeten alle ruimtes, uitgezonderd van opslag ruimtes zoals zolder, garage en berging, voldoen aan de ventilatie eisen. Bij verbouwingen moeten alle toevoer ruimtes (living, slaapkamer en bureau) waarin de ramen worden vervangen voldoen aan de ventilatie eisen betreffende toevoer.

Voor de afvoerruimtes (badkamer, keuken, wasplaats en WC) moeten enkel de nieuw bijgebouwde ruimtes voldoen aan de ventilatie eisen betreffende afvoer.
Voor een bestaande badkamer waarin de ramen worden vervangen zijn er dus geen ventilatie eisen. De overheid kan immers niet verplichten om een gat in de muur te boren en hier een ventilatie rooster in te plaatsen.
Voor een een slaapkamer waarin de ramen worden vervangen zijn er wel ventilatie eisen vermits het perfect technisch mogelijk is om ventilatie rooster in de ramen (deze zorgen enkel voor toevoer en kunnen dus niet in vochtige ruimtes gebruikt worden) te plaatsten.

Wat als men niet aan de normen voldoet?

De boete bedraagt 100 euro per 25 m³/h die men niet toe- of afvoert. Als men bijvoorbeeld 200 m³/h in de living moet toevoeren en men voert maar 150 m³/h toe dan moet men een boete betalen van ((200-150)/25)*100 = 200 euro.

Een ventilatie installatie kost niet zo veel geld, dus heb je er alle belang bij om er voor te zorgen dat je aan de normen voldoet, ook voor je eigen gezondheid.