Ventilatie systemen

Om je woning van een ventilatie systeem te voorzien moet je eerst bepalen welk soort systeem je wil toepassen.

Het meest energie zuinig systeem is het moeilijkst om te plaatsen en het duurst in aankoop. Het minst zuinig systeem daarentegen wordt zeer weinig toegepast. Daar de kostprijs niet veel lager ligt dan dat een van de betere systemen.

Bij nieuwbouwwoningen worden normaal het systeem C of D toegepast.

Systeem A: Natuurlijke ventilatie

systeem ABij dit systeem is er een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in muren of vensters.

Met andere woorden de verse toegevoerde lucht stroomt van buiten naar binnen via roosters of kieren en spleten in de binnenwanden of -deuren.

Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters. Deze kanalen moeten dus worden voorzien in je woning.

Er wordt geen gebruik gemaakt van ventilatoren. Dit is het goedkoopste ventilatiesysteem.
Wel zijn er wat nadelen aan verbonden zoals het ongecontroleerde warmteverspilling, weinig comfort, mogelijk geluidoverlast, toegevoerde lucht wordt niet gefilterd en zo verder.

 

Systeem B: mechanische toevoerventilatie

systeem BHierbij gebeurt de toevoer van verse lucht in droge ruimten door middel van een ventilator op mechanische wijze.
Net zoals het systeem A stroomt deze lucht via roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

Ook de afvoer van de vervuilde lucht gebeurt net zoals bij het eerste systeem, op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen die boven de nok van het dak uitmonden.

Voordelen van dit systeem zijn dus dat de buitenlucht kan gefilterd worden (vb. pollen) er geen geluidshinder van buiten uit komt, en het debiet van de toegevoerde lucht kan worden geregeld.

Nadelen zijn het ongecontroleerde afvoerdebiet van de vervuilde lucht en dat de warmte niet kan worden gerecupereerd, maar er wel toevoer en afvoerkanalen nodig zijn.
De toegevoerde lucht wordt voorverwarmd, wat resulteert in een hoger energieverbruik.

Systeem C: mechanische afvoerventilatie

systeem CDit is het omgekeerde systeem van het vorige.
Er is een natuurlijke toevoer van verse lucht via toevoerroosters in ramen of muren.
De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in de binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

De vervuilde lucht afvoeren gebeurd op mechanische wijze.

Voordelen van dit systeem is dat de installatie eenvoudig en dus ook goedkoop is en het luchtafvoerdebiet controleerbaar is.

Nadelen zijn dat de luchttoevoer oncontroleerbaar en ongefilterd is, en er geen warmterecuperatie mogelijk is.

 

Systeem D: mechanische toe- en afvoerventilatie

systeem DDit is het meest ideale systeem.
De toevoer van verse lucht in droge ruimten gebeurd door middel van een ventilator.
De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in de binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

De mechanische afvoer van de vervuilde lucht in vochtige ruimtes gebeurd met of zonder warmterecuperatie.

Ideaal gesproken zijn toevoer- en afvoerdebiet even groot.

De voordelen zijn dus dat zowel het toevoer als het afvoerdebiet gecontroleerd wordt en deze lucht kan gefilterd worden, er geen geluidoverlast is en er een laag energieverbruik is door de warmterecuperatie.

Nadelen zijn echter het nodige onderhoud van de filters, de vele kanalen en de hoge aankoopprijs.
Het D-systeem wordt tegenwoordig altijd goed geregeld zodat de toegevoerde- en afgevoerde lucht in balans zijn.
Lees hier meer over op de pagina balansventilatie.

Welk van de vier ventilatie systemen je best kiest hangt af van de prijs die je er voor wil betalen, maar ook van de situatie in je woning.

Je kiest dit best in samenspraak met de architect of de EPB - verantwoordelijke.
Voor woningen die de bouwvergunning hebben gekregen in 2010 op bouwgebied Vlaanderen kunnen premie krijgen van 1000 euro voor een E-peil van 60, en 60 euro per E-punt lager dan 60.