Systeem C

systeem CHet kan voorvallen dat bij renovatie het niet mogelijk is de afvoer van lucht op natuurlijke wijze te laten verlopen via verticale schouwen of ventilatiekanalen. In dat geval kies je voor een mechanische afvoer van de ventilatielucht in combinatie met natuurlijke aanvoer of systeem C.
De lucht die moet worden afgevoerd is namelijk de lucht in vochtige ruimtes zoals keuken en badkamer.
Via een schouw wordt overigens doorgaans veel meer warme lucht afgevoerd dan nodig. Waardoor een ventilatie systeem C zuiniger is dan het werken met een schouw.

Dit systeem wordt tegenwoordig zeer vaak geplaatst zowel bij nieuwbouw als bij renovaties.
Dit omwille van de verschillende voordelen, de lage kostprijs (ongeveer 750 euro voor een gemiddelde woning aan materiaalkosten) en de eenvoudigheid van het plaatsen.

 

Systeem C voorziet net als de andere systemen in drie handelingen:

  • het toevoeren van verse lucht (natuurlijk)
  • het laten doorstromen van de lucht door de woning
  • het afvoeren van vocht en vervuilde lucht (mechanisch)

Dit systeem is gekenmerkt door een vrije toevoer en een mechanische afvoer van lucht.

'Vrije' toevoer betekent niet dat de lucht op volledig natuurlijke wijze het huis binnenkomt. De mechanische afzuiging heeft immers invloed op de luchttoevoerdebieten.
De toevoer van verse lucht gebeurt via ventilatieroosters die meestal in de ramen worden gemonteerd.

De toevoer gebeurt het best via 'droge ruimten' zoals slaapkamers, woonkamer en dergelijke.

Het is noodzakelijk via doorvoeropeningen in of onder deuropeningen of in de muren luchtcirkulatie mogelijk te maken doorheen de woning. Dergelijke roosters zijn het best akoestisch dempend.
Via een kanalensysteem voorzien van afvoermonden wordt het vocht en vervuilde lucht afgevoerd met behulp van een ventilator. Dit kanalensysteem mondt uit in een schoorsteen of ventilatiekanaal. Deze lucht wordt aangetrokken vanuit de zogenaamde 'natte ruimten' zoals de keuken, de badkamer en de wc via afsluitbare roosters.

Wanneer je werkt met mechanische afvoer ga je al meer in de richting van vraaggestuurde ventilatie. Het debiet dat afgevoerd wordt heeft immers invloed op het debiet dat aangezogen wordt. Als je echter ook warmte wil terugwinnen uit de afgevoerde lucht dien je een volledig mechanische ventilatie te kiezen. Meer informatie daarover vind je onder systeem D.

Het meest zuinige systeem werkt met een centrale ventilator. Alle kanalen van de verschillende ruimten worden naar die ventilator geleid waarna die lucht door het dak naar buiten wordt gestuurd. In een woning met ventilatiesysteem C kunt u ook een afzonderlijke ventilator gebruiken voor de afvoer van lucht naar buiten, zolang het minimale geëiste ontwerpdebiet kan gehaald worden en de ventilator een permanente werking heeft.
Het is dus niet verplicht om alle vochtige ruimten (keuken, badkamer, wasplaats en toilet) door eenzelfde ventilator te laten bedienen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een centrale afvoerventilator aangesloten op afvoeropeningen voor badkamer, keuken en wasplaats en
daarnaast de lucht uit de toiletruimte(n) afvoeren met een afzonderlijke ventilator.