Systeem A

systeem ADit is de eenvoudigste en goedkoopste manier van ventileren.

Het principe van natuurlijk ventileren werkt als volgt:
Natuurlijke ventilatie gebeurt onder invloed van een gering drukverschil tussen binnen- en buitenkant van een gebouw. Dit drukverschil wordt veroorzaakt door de wind of door het temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Als je op bestudeerde plaatsen regelbare openingen voorziet, kan het huis op natuurlijke wijze voorzien worden van verse lucht.
Deze natuurlijke ventilatie heeft verschillende voordelen.
Wanneer dit systeem bedachtzaam wordt toegepast, veroorzaakt het niet meer warmteverliezen dan een mechanische ventilatie. Natuurlijke ventilatie is goedkoop vergeleken met een mechanisch ventilatiesysteem en het verbruikt géén elektrische energie.

Uiteraard zijn er ook nadelen aan. deze zijn onder meer het onzekere debiet en de beperkte regelmogelijkheid. Natuurlijke ventilatie is immers afhankelijk van de weersomstandigheden, de lekken in het gebouw en het gebruik van het gebouw (openen van ramen en deuren).

Natuurlijke ventilatie voorziet net als de andere systemen in drie handelingen:

het toevoeren van verse lucht
het laten doorstromen van de lucht door de woning
het afvoeren van vocht en vervuilde lucht

De toevoer van verse lucht gebeurt via regelbare ventilatieroosters die meestal in de ramen worden gemonteerd. De beste toevoerroosters zijn zelfregelend. Deze zorgen voor een constante hoeveelheid verse lucht onafhankelijk van de windsnelheid. Bij deze roosters krijg je nooit een tochtgevoel omdat er automatisch een klep dichtgaat wanneer het waait.
Voorts moet de opening van het rooster kunnen geregeld worden gaande van 'volledig open' tot 'gesloten' met een voldoende aantal standen tussenin (minimum 3 tussenstanden).
De toevoer van verse lucht gebeurt het best via 'droge ruimten' zoals slaapkamers, woonkamer en dergelijke. Het is noodzakelijk via doorvoeropeningen in of onder deuropeningen of in de muren luchtcirkulatie mogelijk te maken doorheen de woning. Dergelijke roosters zijn het best akoestisch dempend.
Mits het creëren van een schoorsteeneffect wordt het vocht en vervuilde lucht afgevoerd via een schoorsteen of vertikaal ventilatiekanaal. Deze lucht wordt aangetrokken vanuit de zogenaamde 'natte ruimten' zoals de keuken, de badkamer en de wc via afsluitbare roosters. De verluchtingskanalen moeten tenminste een halve meter boven de nok uitsteken.