cv installatie

De cv-installatie bestaat hoofdzakelijk uit 3 delen.

Een standaard cv installatie werkt als volgt:
Een verwarmingsketel brengt de hoeveelheid water aanwezig in de ketel op hoge temperatuur.
De warmte die hiervoor nodig is, komt vrij door verbranding van brandstoffen, meestal gas of stookolie.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van zonnecollectoren of een warmtepomp, wordt het koude water,
in die toestellen opgewarmd in plaats van in een ketel.

Via het buizennet wordt dit warme water naar de verwarmingselementen gebracht.
De elementen kunnen radiatoren, convectoren of vloer-, muur, of plafondverwarming zijn.

Deze verwarmingselementen geven op hun beurt de warmte van het water terug af aan de omgeving.
Hierbij warmt de omgeving op en koelt het water in de elementen af.
Het afgekoelde water keert terug naar de ketel (of zonneboiler of warmtepomp), waar de cyclus opnieuw kan beginnen.


Je kan nu de cursus centrale verwarming downloaden waarmee jij je volledige cv installatie zelf kan plaatsen!

De werking van de cv installatie wordt hieronder in een schema weergegeven.
Als warmte-elementen wordt in dit voorbeeld radiatoren gebruikt, maar dit kunnen ook convectoren,  vloerverwarming, ... zijn.

 

cv installatie schema

Een cv installatie is dus, in tegenstelling tot de sanitaire installatie, een gesloten circuit.
Het is dus steeds het zelfde water dat wordt rond gestuurd.

Bij zo'n gesloten circuit is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de uitzetting van het water.
Water dat opwarmt of afkoelt ondergaat namelijk een volumeverandering. Deze verandering is afhankelijk van de waterinhoud en watertemperatuur van de installatie.
Om deze volumeverandering te kunnen opvangen, wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamd expansievat in de installatie.

Verwarmingsketels

De juiste verwarmingsketel kiezen is niet zo makkelijk.
Bij een traditionele cv die werkt op gas of stookolie moet hierbij voornamelijk rekening houden met volgende punten.CV ketel

 • Soort verwarmingselementen
 • Nodig vermogen van de brander (in kw)
 • Klassiek of condenserend
 • Type verbranding (open of gesloten)
 • Beschikbare ruimte (wand of vloerketel)
 • Sanitaire installatie (doorstroom en/of boiler)

De meerprijs die je betaalt voor een zuinige brander win je snel terug. De energieprijzen zullen alleen maar blijven stijgen, dus het is zeker interessant om de investering te doen.
Op de figuur rechts is een schematisch voorbeeld getekend van een typische gas wand condensatieketel.

Verwarmingselementen

De verwarmingselementen die tegenwoordig worden gebruikt bij centrale
verwarming zijn:

Bij een renovatie is vloer- en wandverwarming vaak uitgesloten. Dit niet alleen omdat de vloer volledig moet worden uitgebroken, maar ook omdat dit meer ruimte in beslag neemt in de hoogte. Zo komt meestal je vloer hoger, waardoor enorm veel aanpassingen in de woning nodig zijn of moet er veel uitgegraven worden.
Bij vloerverwarming bestaat er een nat en een droog systeem. Het droog systeem is het duurste, maar neemt minst plaats in beslag en is dus bij renovatie soms wel nog toepasbaar.

Vloer- en wandverwarming zijn duurder om te leggen dan radiatoren of convectoren.
Voordelen zijn wel dat ze, niet in de weg kunnen staan in de woning, ze een comfortabel warmtegevoel afgeven en ze op een lagere temperatuur kunnen werken en dus de verwarmingsketel zuiniger kan werken.
Plafondverwarming wordt weinig toegepast in residentiële woningen.

Buizennet

Voor de centrale verwarming installatie is het aangewezen om multiskin buizen te gebruiken voor radiatoren of convectoren.
Dit zijn meerlagige buizen.
Je er ook kopen zonder aluminium tussenlaag deze zijn meestal minder
geschikt. Deze laag zorgt er voor dat de buis zuurstof ondoorlaatbaar wordt.
Eens je de buizen in een bepaalde vorm plooit blijft deze ook in die vorm
staan, door die aluminium laag.

multiskin

De grote voordelen van multiskinbuizen zijn:

 • Buizen in grote lengten te verkrijgen (rollen van 25m, 50m, 100m) en makkelijk op maat te snijden.
 • -Koppelstukken worden gewoon geschroefd, geen speciaal gereedschap nodig.
 • -Buizen kunnen zonder verdere bescherming in muur of chape geplaatst worden (metaal daarentegen moet tegen corrosie beschermd worden)
 • Bij breuk van de binnenbuis kan deze vervangen worden zonder breekwerk
  (breuk van metalen buis in de chape is een ramp. Uitbreken van de vloer is nodig!).
 • Deze buis-in-buissystemen zijn verkrijgbaar in verschillende diameters (zoals de metalen buizen) en vragen geen speciaal gereedschap.

Om die redenen wordt tegenwoordig bijna altijd gebruik gemaakt van deze buizen.

Rond de multiskin leiding zit nog een rode of een blauwe beschermbuis
voor de respectievelijk toevoer- en afvoerwater.

vpe leidingenVoor vloerverwarming worden meestal VPE-leidingen gebruikt. (vernet polyethyleen)
VPE mag koud gelegd worden. Indien bij het buigen een knik wordt gevormd in de buis kan men de buis herstellen door de
getroffen zone op te warmen tot 130 graden Celsius (kristal smeltpunt). De buis wordt op die plaats glashelder en herneemt haar oorspronkelijke vorm (thermisch geheugen).

Wil jij zelf je cv installatie wil plaatsen? Download dan snel de cursus centrale verwarming!
Daarin wordt alles beschreven wat je moet weten en hoe je het moet doen.