Ventilatie kanalen

Om je woning van ventilatie kanalen te voorzien zijn er verschillende mogelijkheden.
Je moet een keuze maken, voornamelijk afhankelijk van het budget en de voorziene ruimte.

Doordat elk soort ventilatie kanalen veel plaats in beslag nemen, hou je hier best rekening mee, nog voor je de woning van elektriciteit leidingen en sanitair en cv buizen voorziet.

Een goede volgorde is eerst de ventilatiekanalen plaatsen, daarna de afvoerbuizen, dan de sanitair en cv buizen en tenslotte de elektriciteit leidingen.

Spiraalkokers

spiraalkokersDit zijn de meest gekende ventilatiekanalen. Ze worden ook vaak gebruikt bij rook afvoer of als ventilatie buizen bij grote gebouwen.
Een kanaaltraject opgebouwd met spiraalkokers is luchttechnisch zeker aanvaardbaar en de prijs is ook gunstig ten opzichte van andere kanalen.
Doordat dit systeem opgebouwd wordt met zeer grote buisdoorsneden, kan er een grote luchthoeveelheid bij een zeer lage luchtsnelheid doorheen de buizen verplaatst worden.

Bij spiraalkokers worden er steeds meerdere ventielen achter elkaar op één buis geplaatst waardoor de grotere diameter van de spiraalkokers echter vaak toch nog onvoldoende is.

Door tal van aftakkingen te maken, zullen de verschillende ruimtes met elkaar worden verbonden, waardoor het geluid ook gemakkelijk doorgegeven wordt wat in slaapkamers als hinderlijk kan ervaren worden.
Tevens kan er door de aftakkingen ook geuroverdracht ontstaan.
Om dit te vermijden kan je de buizen in sommige gevallen op een andere, meer geschikte plaats, met elkaar verbinden.

Om de zelfde reden moet je de kanalen ook met flexibele buizen verbinden met de motor.
Dit omdat het geluid van de motor wordt verder gedragen door het “echo-effect van alu-kanalen” doorheen het volledige kanalentraject.

Instortsystemen

Instortsysteen buis

Het grote voordeel van dit systeem is het plaatsingsgemak, het buizenstelsel wordt opgebouwd met verschillende kleine buisjes“diameter 40mm of 50mm”, deze zijn heel eenvoudig weg te werken in alle toepassingen…

Echter zijn er ook enkele nadelen aan dit systeem.

Bij deze systemen wordt er vanuit gegaan dat u via verschillende kleinere buizen hetzelfde debiet kunt halen als één grote buis.

Laat er ons vanuit gaan dat dit effectief zo is en deze systemen de debietnorm halen.

Uiteraard hebben meerdere dunnere buizen beduidend meer wandoppervlakte als één grote buis. Om deze extra weerstand te gaan overbruggen wordt de motor van de ventilatieunit op een hoger toerental ingesteld zodat deze meer werkdruk kan geven.

Hierdoor zal de motor meer stroom verbruiken en kan zijn levensduur korter worden. Het meest hinderlijke kan echter het lawaai zijn dat kan ontstaan ter hoogte van de ventielen doordat de lucht met een hogere snelheid uit de ventielen wordt gestuwd.

Bij dit systeem worden er over het algemeen aftakkingen gemaakt, aftakkingen die zich meestal in de chape bevinden, waardoor dit systeem ook onmogelijk instortsysteem rechthoekkan gereinigd worden.

Tevens zal er bij dit systeem “zoals bij spiraalkokers” spraak- en geuroverdracht ontstaan, inregelingsproblemen omdat het één communicerend buizenstel is. Het eerste ventiel het dichtst bij de motor zal kunnen gaan fluiten doordat deze te nauw dient ingesteld te worden enz. rechthoekige kanalen.

Instortkanalen bestaan ook in rechthoekige kanalen. Het voordeel hierbij is hun beperkte hoogte.
De voorkeur wordt echter gegeven aan ronde kanalen.

Hybalans-systeem

Hybalans systeemHet kanalenstelsel bestaat uit PE-kanalen met een diameter van 90mm die aan de binnenzijde gevlakt zijn met een antistatische coating.

Er worden steeds "punt tot punt" verbindingen aangelegd tussen ieder ventiel en de collector langs de luchtunit. Dit betekent dat er in het buizentraject geen enkele aftakking of vernauwing gemaakt wordt.
Hierdoor moet je wel zeer veel buizen voorzien in de woning. Je kan ze ook meestal niet wegwerken in de vloer, omdat deze een te grote diameter hebben. Dit systeem wordt vaak toegepast bij het systeem D, omdat het relatief makkelijk is om de kanalen te plaatsen.
De prijs voor het systeem is echter een pak hoger dan spiraalkokers.


Voordelen van dit systeem zijn de volgende:

  • Het volledige systeem is 100% winddicht. “er worden geen koppelingen gemaakt in het kanaaltraject, het is één doorlopend kanaal vanuit de unit naar ieder ventiel”
  • Er ontstaat GEEN geur - of spraakoverdracht van de ene ruimte naar de andere via kanalen.
  • Het debiet wordt ingesteld ter hoogte van de luchtverdeelkast “= collector”, geplaatst langs de unit. Hierdoor dienen er geen instellingen te gebeuren ter hoogte van de ventielen in de woonst en kan er geen gefluit ontstaan of kunnen de ventielen niet ontregeld worden.
  • De PE-kanalen zijn aan de binnenzijde vlak gemaakt met een anti-statische coating. Hierdoor hebben eventuele stofdeeltjes en dergelijke geen kans om de kanalen te vervuilen en te vernauwen.
  • De buizen zijn dubbelwandig, hierdoor bezitten de buizen een zekere isolatiewaarde, waardoor er minder kans ontstaat op condensvorming in de kanalen.