EPB en EPC

EPB of EPC?

Doordat er heel wat verwarring bestaat tussen EPB en EPC, willen we dit hier nog even verduidelijken.

 • EPB = Energie Prestatie en Binnen klimaat
  Een EPB-berekening wordt opgesteld bij een nieuwbouw of verbouwing. Deze berekening is afhankelijk van alle gebruikte materialen.
  Het soort ventilatie systeem dat wordt gebruikt, welk soort verwarmingsketel er wordt toegepast welke isolatie wordt op welke plaats gebruikt en hoe dik is die gekozen?

  De EPB-verslaggever is verantwoordelijk voor het juist opstellen van de EPB-berekening.
  Wanneer hij/zij vast stelt dat er in een bepaalde ruimte niet voldoende lucht kan toe- of afgevoerd worden dan zal hij/zij dit op nemen in de EPB-berekening.
  Deze berekening wordt doorgestuurd naar het VEA (Vlaams Energieagentschap) en zij zullen de boete innen.

  In de EPB-eisen wordt gesproken over een E-peil, een K-peil, U-en R-waarden enz.

  • Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

   Het E-peil hangt af van de thermische isolatie, luchtdichtheid, de compactheid, oriëntatie en bezonning van het gebouw.
   Daarnaast beïnvloeden de vaste installaties (voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting) van het gebouw deze maatstaf.

  • Het K-peil geeft het maximale peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. In tegenstelling tot het E-peil, wordt het K-peil berekend voor het gebouw als geheel.

  • Voor bepaalde scheidingsconstructies worden maximale warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) opgelegd; voor andere scheidingsconstructies gelden minimale warmteweerstanden (R-waarden).
  Wie voorloopt op de standaard, wordt extra beloond. Voor BEN-woningen (bijna energie-neutraal) bestaan stevige premies, een korting op de onroerende voorheffing én bij sommige banken een extra voordelig BEN-krediet.

 • EPC = Energie Prestatie Certificaat
  Een EPC-berekening moet opgesteld worden bij het verkopen of verhuren van een woning.
  Hiervoor moet een energieverslaggever langs komen. Hoe energie zuiniger je woning, hoe beter je presteert.
  Ook hiervoor is een energiezuinige woning een troef, want hierdoor kan de EPC waarde beter scoren en zal je woning bij verkoop een hogere waarde hebben.

  De energiedeskundige type A moet ter plaatse langskomen om de woning te inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie .... Bij de inspectie moet de energiedeskundige het inspectieprotocol volgen.

  De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld. Het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software verhoogt de reproduceerbaarheid.