AREI

Veiligheid gaat boven alles bij de elektrische installatie.
Daarom moet elke elektrische installatie in België beantwoorden aan de voorschriften van het Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties, kortweg AREI.

Het AREI is een uitgebreid boek met richtlijnen voor nieuwe en de aanpassing van bestaande elektrische installaties.
Je kan dit AREI opvragen bij een erkend controleorganisme.
De aankoop hiervan is ongeveer €580.

Pas wanneer je volledige elektrische installatie is opgebouwd volgens de richtlijnen van het AREI, kan deze door een erkende keurder worden goedgekeurd.

In het AREI staan alle regels omschreven als wetteksten, die echter vaak moeilijk en erg algemeen omschreven zijn.
Je moet dus veel tijd en al een goede technische achtergrond hebben om alles te begrijpen.

Om dit probleem op te lossen hebben we een cursus elektriciteit ontworpen waarin alles zeer duidelijk wordt uitgelegd.
Hierin staat namelijk duidelijk omschreven hoe jij je huis kan voorzien van alle nodige elektriciteitsvoorzieningen en dit volgens de richtlijnen in het AREI.
Dit wordt uitgelegd met vele foto's en tekeningen waardoor het duidelijk wordt voor iedereen.

Het AREI is van toepassing op alle nieuwe elektrische installaties en alle belangrijke uitbreidingen van bestaande elektrische installaties:

sinds 1 oktober 1981, in elke inrichting waar personeel tewerkgesteld wordt en die niet over een bevoegde elektriciteitsdienst beschikt.
sinds 1 januari 1983, in elke inrichting waar personeel tewerkgesteld wordt en die wel over een bevoegde elektriciteitsdienst beschikt.

In bestaande installaties die dateren van voor één van beide data is het koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen van toepassing. Dit koninklijk besluit heeft als doel om de oude elektrische installaties naar een gelijkwaardig niveau van veiligheid te brengen als een elektrische installatie die uitgevoerd is volgens de voorschriften uit het AREI. Het koninklijk besluit legt de nadruk op de toepassing van de risicoanalyse en legt periodieke controles voor oude elektrische installaties vast.

Kortom je moet eigenlijk altijd voldoen aan de voorschriften van het AREI. Dat is eigenlijk maar goed ook, het gaat tenslotte om je veiligheid.
Net hiervoor hecht het AREI bijzonder veel belang aan een goede en correcte aarding van alle toestellen, aansluitingen, metalen leidingen, enz
en is deze ook veeleisend op het vlak van veiligheid in de badkamer.
Elektriciteit kan namelijk bijzonder gevaarlijk zijn in vochtige ruimtes.
Het spreekt dan ook voor zich dat tijdens de elektriciteit keuring aan deze zaken ook extra aandacht aan wordt geschonken.

Nadat je de elektrische installatie volledig volgens het AREI hebt uitgevoerd, moet je een elektrisch dossier opstellen van je woning.
Laat je zeker niet afschrikken, met een goede uitleg kan echt iedereen zijn huisinstallatie uitvoeren.
Hoe je dat moet doen staat ook duidelijk omschreven in de cursus elektriciteit.