Theorie

In dit hoofdstuk kan je over verschillende zaken wat meer theorie over elektriciteit in het algemeen terug vinden. Deze informatie is voornamelijk bedoeld voor werkgevers en werknemers in de elektrosector.
Maar ook voor mensen die hun kennis over verschillende takken in de wereld van elektriciteit wat willen verruimen kan volgens ons deze info interessant en nuttig zijn.

Deze informatie wordt niet in de cursussen elektrische installaties en domotica omschreven.
Dit omdat deze info niet of nauwelijks relevant is voor personen die zelf hun elektrische installatie en/of domotica systeem willen plaatsen.
Wij streven er naar de cursussen zo compleet mogelijk te maken met alle nodige info, maar houden die ook graag gebruiksvriendelijk en compact.

Net daarom stellen wij deze extra theoretische informatie graag gratis ter beschikking voor iedereen die deze kan gebruiken.

Deze informatie kan zeker ook interessant zijn voor mensen die graag elektrotechnische activiteiten willen uitoefenen.
Doordat elektricien en beschermd beroep is, dient men hiervoor meestal een examen af te leggen in de centrale examencommissie in Brussel.
Om voor dit examen te kunnen slagen is een brede kennis over elektriciteit vereist.

Vooreerst is een goede kennis van de informatie die omschreven is in de cursus elektrische installaties noodzakelijk, maar daarnaast is
ook een theoretische kennis nodig van verschillende zaken die minder te maken hebben met elektrische installaties in woningen.
Onderstaande lijst is hiervoor een richtlijn:

Het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI), het opmaken en lezen van plannen en schema’s voor de activiteiten, veiligheid in het omgaan met elektriciteit, de regelgeving in verband met de beveiligingsinstallaties.
Materialenkennis, het gebruik en de verwerking van bekabelingsystemen, automaten, spanningsregelaars, bedieningsapparaten, programmeerbare afstandsbedieningen, verlichtingssystemen, elektrische motoren en stroomaggregaten.

Gelijkstroom, wisselstroom, wet van ohm, spanningen, stroomsterkte, vermogen, cosinus, éénfase-, tweefase- en driefasestroom met of zonder nulgeleider, magnetisme en elektromagnetisme, motoren met gelijk- en wisselstroom, differentiële bescherming, automaten en schakelaars.

Dimensioneren van de elektrische installaties, van de elektrische verwarmingsinstallaties, van de conceptie van verlichtingssystemen, van energiebeheer, elektromagnetische compatibiliteit, harmonische fenomenen, inductie, overspanning, van programmering en van componenten, van installaties met hoogspanning en van de technische specificaties (STS) voor de elektrotechnische activiteiten.

Kennis van de volgende technieken: het leggen van elektrische leidingen, het doorboren en het bevestigen, elektrische schakelingen, het afstellen van elektrische toestellen, het uitvoeren van stroommetingen en het interpreteren ervan en het vaststellen en herstellen van pannes.

Indien je hier meer info over wenst over wat je moet kennen voor het examen kan je ons steeds contacteren.
In de toekomst zullen wij ook op deze website hier meer info over plaatsen.