Systeem B

systeem BNatuurlijke toevoer van lucht is niet in alle situaties mogelijk, bijvoorbeeld in een lawaaierige buitenomgeving, of in lokalen zonder ramen, of omwille van reuk of een allergie, … .
In die gevallen kies je voor een mechanische aanvoer van ventilatielucht in combinatie met natuurlijke afvoer (systeem B) of je kiest voor het meer complexe systeem D.

Systeem B voorziet net als de andere systemen in drie handelingen:

  • het toevoeren van verse lucht (mechanisch)
  • het laten doorstromen van de lucht door de woning
  • het afvoeren van vocht en vervuilde lucht (natuurlijk)

Bij dit systeem gebeurt de toevoer van verse lucht op een gecontroleerde wijze. Een ventilator zorgt voor een permanente toevoer van lucht. De toevoeropeningen kunnen afgesteld worden op een gewenst toevoerdebiet. De toevoer gebeurt het best via 'droge ruimten' zoals slaapkamers, woonkamer en dergelijke.
Het meest rendabele systeem is een ventilator die is verbonden aan een kanalensysteem. Het is echter ook toegestaan verschillende ventilatoren toe te passen rechtstreeks in een wand. Wat je best kiest hangt af van de situatie.

NBN 50-001 stelt hier volgende eisen aan:

• Voor woonkamers mag buitenlucht worden gebruikt en/of gerecycleerde lucht afkomstig uit slaap-, studeer-, speelkamers, gangen, trapszalen en halls van dezelfde woongelegenheid. Er mag dus bijvoorbeeld geen lucht aangezogen worden uit een gemeenschappelijke traphal.

• Voor slaap-, speel- en studeerkamers is alleen de toevoer van buitenlucht toegelaten.

Het is noodzakelijk via doorvoeropeningen in of onder deuropeningen of in de muren luchtcirculatie mogelijk te maken doorheen de woning. Dergelijke roosters zijn het best akoestisch dempend.
Mits het creëren van een schoorsteeneffect wordt het vocht en vervuilde lucht afgevoerd via een schoorsteen of vertikaal ventilatiekanaal. Deze lucht wordt aangetrokken vanuit de zogenaamde 'natte ruimten' zoals de keuken, de badkamer en de wc via afsluitbare roosters. De verluchtingskanalen moeten tenminste een halve meter boven de nok uitsteken.