De wet

Net zoals bij een elektrische installatie, moet je bij het plaatsen van je centrale verwarming er rekening mee houden,
dan je aan enkele wettelijke bepaling moet voldoen.

Bij de centrale verwarming bestaat geen boek met wettelijke bepalingen zoals het AREI.
Er wordt wel belang gehecht aan een goede en veilige plaatsing van de volledige installatie.

Zelf je volledige centrale verwarming plaatsen volgens de wettelijke normen?
Het kan! Download snel de cursus centrale verwarming!

De keuring

Een gekwalificeerd controle-agent moet ter plaatse de cv installatie komen onderzoeken.
Deze controle omvat het onderzoek van de gasleidingen, de gasverbruikstoestellen met hun voorzieningen voor verbrandingsgasafvoer en luchttoevoer en de ruimte waar deze in opgesteld staan.
Tevens wordt aan de hand van een meting bepaald of de gasleiding lekdicht is. Op het ogenblik van de keuring voor de opening van de gasteller moet er een verbruiktoestel geplaatst zijn.

Deze keuring dient te gebeuren door een erkent keuringsorganisme. Een lijst hiervan kan je terug vinden op de pagina elektriciteit keuring.

Indienststelling

Jij mag volledig zelf je centrale verwarmingsinstallatie plaatsen en aansluiten.
Om de garantie op je verwarmingsketel niet te verliezen, kan je best het opstarten van de ketel door een erkend verwarmingsinstallateur
laten gebeuren.

Hiervoor kan je ons contacteren, wij kunnen hiervoor instaan.

Onderhoud

Het onderhoud van de centrale verwarmingsketel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.

Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

Voor individuele stooktoestellen (kachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels, badgeisers, ....), die niet zijn aangesloten op een centraal verwarmingssysteem, is onderhoud niet wettelijk verplicht. Toch wordt een regelmatige onderhoudsbeurt (met reiniging) aangeraden. Het onderhoud moet gebeuren zoals de fabrikant het voorschrijft. Dat is goed voor de veiligheid, het energieverbruik en de werking van het toestel. Het kan zijn dat er in uw huurcontract of brandverzekeringspolis verplichtingen staan over het onderhoud van deze individuele toestellen.