De wet

Vroeger, toen er nog geen waterzuiveringstations, liep al het afval ongegeneerd in onze waterlopen en zo naar zee. Met een beperkte bevolking was dat nog te doen, de natuur kan veel aan. Met de bevolkingstoename en met de industrie die ook allerlei afval soms in massale hoeveelheden in het systeem loosde, werd het snel duidelijk dat er iets moest gebeuren.

De meeste problemen werden opgelost door septische putten te installeren. Zo werd vermeden dat de vaste onderdelen uit het toilet in de waterlopen terecht kwamen. Toch is dit niet voldoende: het 'klare' water dat uit de septische put en naar de rioleringen stroomt zit nog steeds vol met afvalstoffen (nitraten, sulfaten, fosfaten). Deze hebben een slechte impact op rivieren en waterlopen.

Onder Europese druk heeft de overheid zwaar moeten investeren in zuiveringsstations om onze waterlopen weer proper te maken.

Wil jij zelf je sanitaire installatie volledig zelf kunnen installeren volgens de wetgeving?
Download dan snel de cursus sanitair!

Momenteel heeft de overheid liever dat je direct aangesloten bent op de riolering en dus geen gebruik meer maakt van een septische put.
Die riolering leidt naar de zuiveringsinstallatie, en daar kan men het afval een stuk beter zuiveren.

Woon je erg afgelegen ('rode cluster' op het zoneringsplan) dan heb je allicht geen riolering in de buurt en moet je toch nog zelf instaan voor de zuivering van het afvalwater.
Dit kan door een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater)

Recente rioleringen vervoeren enkel afvalwater. Daarom zijn ze veel gevoeliger voor verstoppingen.
Vaste delen van het afvalwater kunnen namelijk bezinken en de riolen verstoppen. Vroeger was alle water aangesloten op de riolering: zowel afvalwater als regenwater (bijv. van daken). Dit regenwater zorgt voor spoeling.

Nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening
vanaf 1 januari 2014 (voor regenwater)

De nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwater (GSV) is een aanzienlijke verstrenging van de regelgeving.
Diende je jouw aanvraag voor een bouwvergunning in na 1 januari 2014? Dan moet die aan de nieuwe regels voldoen.

 • Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoning met een oppervlakte groter dan 40 m², moet het volume van de regenwaterput minstens 5000 liter zijn.
  Bij verbouwing (renovatie) of uitbreiding van een woning is installatie van een regenwaterput niet verplicht.

 • De overloop van het regenwater moet in de grond kunnen sijpelen met behulp van een infiltratievoorziening bij een bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie met een nieuwe oppervlakte van meer dan 40 m2. Bij nieuwe verkavelingen zijn collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
  De overloop van de regenwaterput moet aangesloten worden op een infiltratie- of buffervoorziening (als die verplicht is volgens de ‘Gewe

  Betonnen infiltratieput

  stelijke Betonnen infiltratieputStedenbouwkundige Verordening (GSV) Hemelwater’).
  Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

 • Je mag slechts bufferen als je gemotiveerd kan aantonen dat infiltratie technisch niet haalbaar is, ongeacht de referentieoppervlakte.

In de meeste gevallen zal je dus verplicht zijn je regenwater eerst te laten uitmonden in een regenput. Neem deze best niet te klein. Deze moet minstens 5000 liter zijn, maar een put van 10.000 liter is helemaal niet veel duurder en de graafwerken zijn nagenoeg gelijk. Dan ben je nagenoeg zeker dat je altijd regenwater ter beschikking zal hebben.
Betonnen infiltratieput schema
Zodra je regenput volledig vol is, moet het overtollig water naar een infiltratieprut stromen. Deze put zorgt er voor dat het water wordt opgenomen in het grondwater.
Wanneer het uitzonderlijk veel regent zou het kunnen dat de grond het water niet tijdig kan afvoeren en ook deze put vol raakt. In dat geval kan het water via de overloop naar de riolering stromen.

Dat water moet nog steeds gescheiden blijven van het sanitair afvalwater en gescheiden naar de riolering worden geleid.

Dit volledige systeem moet ook gekeurd worden. Op dit moment wordt dit nog niet in elke gemeente gedaan,
maar zorg er in ieder geval voor dat je in orde bent. Je moet volgende documenten kunnen voorleggen:

 •  Onderdelenlijst van de afvoerinstallatie (3 ondertekende exemplaren)
 • Het uitvoeringsplan van de installatie (3 onderte - kende exemplaren)
 • De deksels moeten geopend worden tijdens de keuring Indien mogelijk:
 • Foto’s gemaakt tijdens de aanleg van de installatie
 • Facturen (vb.: regenwaterput, infiltratievoorziening, voorbezinkput, septische put, ...)
 • Een kopie van de bouwvergunning met afgestempeld plan

Keuring voor de water binneninstallaties.

De keuring van uw binneninstallatie is verplicht vóór de eerste ingebruikname, of wanneer belangrijke wijzigingen worden aangebracht aan de installatie.

Voor de keuring heb je een uitvoeringsplan (dit is een schema van uw sanitaire installatie) en een ingevulde toestellenlijst nodig.
Beide documenten in drievoud.

Alvorens de basiskeuring van de binneninstallatie kan plaatsvinden, dienen minimaal volgende toestellen geplaatst en aangesloten te zijn:

 • centrale beveiliging;
 • warmwaterproductie;
 • centrale verwarming;
 • toilet;
 • bad en/of douche met kranen;
 • keukenkraan;
 • lavabo met kranen;
 • bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater.

Een basiskeuring is niet mogelijk wanneer de centrale beveiliging nog niet aanwezig is.
Ingeval maximaal één van bovenvermelde toestellen met uitzondering van de centrale beveiliging niet aanwezig is, kan een basiskeuring van de installatie worden uitgevoerd. Na voltooiing van de binneninstallatie dient dan een bijkomende keuring verplicht te worden aangevraagd.
Ingeval twee of meerdere toestellen ontbreken kan geen basiskeuring plaatsvinden, tenzij de toestellen niet voorzien zijn in de installatie.

Je sanitaire installatie moet geplaatst en uitgevoerd zijn volgens de wettelijke normen.
Zo moeten tappunten doe gevoed zijn met regenwater of putwater te worden voorzien van een pictogram 'niet drinkbaar'.niet drinkbaar

Als de regenwaterput dreigt leeg te komen in periode van langdurige droogte kan water vanuit het drinkwaternet worden toegevoegd.

Het regenwater circuit mag in geen geval contact maken met het stadswater! Het bijvullen van de regenwaterput kan je uitvoeren volgens onderstaande foto.

regenput bijvullen

 

Wil jij zelf je sanitaire installatie volledig zelf kunnen installeren volgens de wetgeving?
Download dan snel de cursus sanitair. Nu kan je nog genieten van een kortingsprijs!