Sanitair installatie

De sanitaire installatie bestaat eigenlijk uit twee grote aparte delen. De water toevoer en de water afvoer.

Voor een goede werking van de installatie is het belangrijk dat aan beide delen grote aandacht wordt geschonken!
Een goede gids zoals onze cursus sanitair is dus zeker aan te raden.

sanitair installatieEen klein lek eender waar in de sanitaire installatie zal nare gevolgen hebben.
Het is zeer vaak een lastige klus om te zoeken waar het water bij een lek precies vandaan komt. Zo hadden we onlangs bij werken
in een grote winkel een waterlek op het plafond van de ruimte. Na een intensieve zoektocht bleek het lek helemaal langs de andere
kant van de winkel te zitten. Er was een koppeling van de water toevoer slecht aangesloten. Het water viel op een metalen ligger,
die licht schuin was geplaatst. Hierdoor liep het water langs de ligger helemaal naar de andere kant van de winkel om uiteindelijk op
de plafondplaten neer te druppelen.

Het is dus belangrijk dat je alle aansluitingen correct verbindt. Steek geen verbindingen in de vloer of de muur, want mochten die lekken, zal je het niet zien tot je het ondervindt op een andere manier.

Met de cursus sanitair leer jij zelf je volledige sanitaire installatie te plaatsen en aan te sluiten!

Door nieuwe wetgevingen en technieken is de sanitaire installatie is de laatste jaren in snel tempo veranderd.

Bij de sanitair afvoer zijn richtlijnen gekomen in verband met het gescheiden houden van regenwater van het afvalwater.
Sinds kort is ook een drainageput (of voorbezinker) verplicht in bepaalde gevallen.

De manier waarop het sanitair warm water wordt opgewarmd, is dankzij nieuwe technologieën, zowel op economisch- als op ecologisch vlak, er zeer sterk op vooruit gegaan!
Met de juiste combinatie van technieken is het tegenwoordig zelfs mogelijk je woning gratis van sanitair warm water te voorzien!

De regeling van het sanitair warm water kan via een domotica systeem gestuurd worden.