Ventilatie debiet

Belgische norm NBN D 50-001 legt de minimaal geëiste ontwerptoevoer- en ontwerpafvoerdebieten vast.
Om het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet in droge ruimten en ontwerpafvoerdebiet in natte ruimten te bepalen, geldt in principe de algemene regel van 3,6 m³/h per m² vloeroppervlakte van de ruimte.

ventilatie debietVoor de afvoerdebieten in droge ruimten en de toevoerdebieten in natte ruimten, gerealiseerd met behulp van doorstroomopeningen, gelden tabelwaarden.
Om te beletten dat er in kleine ruimten te weinig geventileerd wordt, is het minimaal geëiste toevoer- en afvoerontwerpdebiet nooit lager dan een bepaalde waarde (de ondergrens). Om het energieverbruik beter onder controle te houden, laat de norm bovendien toe voor bepaalde
ruimten de ontwerptoevoer- en ontwerpafvoerdebieten te beperken ook al resulteert de algemene regel in hogere ontwerpdebieten.

Voor een woonkamer bijvoorbeeld kan het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet nooit lager zijn dan 75 m³/h en mag het beperkt worden tot 150 m³/h (het moet niet hoger zijn, maar het mag wel).

In het geval van een ventilatiesysteem A of C is er bovendien een maximum voor het ontwerptoevoerdebiet in droge ruimten. Dat maximum wordt berekend op basis van de oppervlakte. Voor kleine vloeroppervlakten waarbij de algemene regel een lager debiet oplevert dan de ondergrens, bedraagt het maximum ontwerptoevoerdebiet het dubbele van de ondergrens. Voor grotere vloeroppervlakten bedraagt het maximum ontwerptoevoerdebiet het dubbele van het debiet berekend volgens de algemene oppervlakteregel. Bij een ventilatiesysteem B of D is er geen maximum ontwerptoevoerdebiet.

Voor een woonkamer van 60m² zegt de algemene regel: 60m² x 3.6 m³/h per m² = 216 m³/h. Dat is
hoger dan de ondergrens. Het dubbele daarvan is 432 m³/h: het ontwerptoevoerdebiet van ventilatiesystemen A en C mag niet hoger zijn dan 432 m³/h. Het ontwerptoevoerdebiet mag beperkt worden tot 150 m³/h.

Ruimte

Nominale ventilatiedebieten

 Woonkamer

3,6 m³/h.m², met een minimum van 75 m³/h en een maximum van 150 m³/h (mag hoger maar moet niet)

 Slaapkamer, Studeerkamer, Speelkamer

3,6 m³/h.m², met een minimum van 75 m³/h en een maximum van 72 m³/h per persoon.

 Keuken Badkamer, Wasplaats, Droogplaats + analoge ruimten

3,6 m³/h.m², met een minimum van 50 m³/h en een maximum van 75 m³/h.
Opmerking: Indien de keuken een open doorgang heeft naar andere kamers of ruimten, is het minimale ventilatiedebiet 75 m³/h

 WC

25 m³/h

 Gangen, Trapzalen, Nacht- en daghal en analoge doorgangsruimten

3,6 m³/h.m²

 

Bij het berekenen van het minimaal geëiste ontwerpdebiet wordt enkel rekening gehouden met de vloeroppervlakte van de ruimte en niet met de hoogte er van. De berekening gaat uit van een normale hoogte. De hoogte heeft immers nauwelijks invloed op het aantal aanwezige personen of de (vervuilende) activiteiten. Voor hogere ruimten is het toegelaten om voor een hoger ontwerpdebiet (voor ventilatiesysteem A en C wel onder de maximaal toegelaten waarde) te kiezen, maar het is niet verplicht.

Bij ruimten die zich over meerdere bouwlagen uitspreiden, wordt de totale vloeroppervlakte op alle niveaus meegerekend om het minimaal geëiste
ontwerpdebiet te berekenen.

Wil jij zelf je ventilatie debiet bepalen en je volledige ventilatie plaatsen? Download dan snel de cursus ventilatie!

Als de woonkamer en de open keuken in het ontwerp in elkaar verwerkt zijn, is de grens tussen beide ruimten soms moeilijk te bepalen. Er wordt een ‘fictieve scheiding’ gemaakt voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van de woonkamer en de open keuken. In het bepalen van de grens bestaat enige vrijheid, maar dat is uiteraard niet volledig willekeurig. De keuze moet verdedigbaar zijn. Het minimaal geëiste ontwerpdebiet moet gehaald kunnen worden. Voor de open keuken is het minimaal geëiste ontwerpafvoerdebiet 75 m³/h en voor de woonkamer is het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet evenredig met de vloeroppervlakte van de woonkamer (dus gelijk aan de oppervlakte x 3,6 m³/h en per m² - in het voorbeeld 137 m³/h). Voor kleine ruimten geldt het minimum van 75 m³/h. Het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet van de woonkamer mag bij ruimten met grote oppervlakte beperkt worden tot 150 m³/h.

 Op de plattegrond hiernaast kan je hier een voorbeeld van zien.
De zones waar lucht moet worden afgezogen zijn gearceerd. Tussen de leefruimte en de keuken kan je de denkbeeldige lijn in het rood zien staan.

De grootte van het vloeroppervlak van de keuken is 3,95 m x 4,6 m = 18,17 m² .

18m² x 3.6 m³/h per m² = 64,8 m³/h.
Dit is lager dan de ondergrens van 75 m³/h.
Dus moet er verder gerekend worden met die ondergrens van 75 m³/h.