Zonnepanelen en slimme tellers

Zonnepanelen presteren tegenwoordig zo goed, dat het bij sommige woningen niet nodig is om hun dak vol te leggen, om toch het volledig elektriciteitsverbruik van een jaar lang te compenseren.
Dan kan de keuze worden gemaakt om goedkopere panelen te leggen die iets minder presteren.

Het overgrote deel van de elektriciteitsproductie van zonnepanelen gebeurt in de zomermaanden, wanneer de zon hoog staat en de dagen lang zijn.
De verschillen zijn enorm. Op dit moment, met een terugdraaiende teller, is dit geen probleem.
Slimme meterEchter vanaf juni 2019 wordt dit anders, met de komst van de slimme tellers, of slimme meters. In de toekomst zou je volgens de laatste gegevens slechts 5 à 6 cent (gegevens van januari 2019) krijgen voor elektriciteit die je op het net plaatst in plaats van ongeveer 30 cent.
Wel is het zo dat bestaande installaties en nieuwe installaties die geplaatst worden tot 31/12/2020 nog minstens 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende tellers kunnen behouden. Daarna wordt een andere compensatie beloofd.

In dat geval wordt het dus een kunst om er voor te zorgen dat je zo weinig mogelijk elektriciteit verbruikt wanneer de zonnepanelen geen elektriciteit opwekken en alle verbruikers laat inschakelen wanneer de productie maximaal is.

Hierdoor zouden daken die oost-west gericht zijn zelfs interessanter kunnen worden dan daken die zuid-gericht zijn. Wanneer de zon op de middag in het zuiden staat, zijn we namelijk minder thuis, en verbruiken we dus minder elektriciteit dan 's morgens of 's avonds.

Door de slimme meters wordt het ook interessanter om je installatie te overdimensioneren. Hierdoor zal je op zonnige zomerdagen een groot overschot aan elektriciteit produceren waar je weinig een hebt, maar zal je op momenten waarbij de opbrengst lager is, toch meer produceren en zo iets meer van je verbruik kunnen compenseren en dus minder van het net moeten halen. Heb je dus maar 8kW verbruik, kan kan je bijvoorbeeld overwegen om een installatie van 10kW te installeren. Meestal zal de meerprijs dit compenseren op een korte termijn.

In België en Nederland hebben we bijna allemaal een beperkte netaansluiting. Dit bepaalt dit de maximum toegelaten grootte van de PV installatie. In België is 10 kW de grens voor kleine PV-installaties, en in Nederland is de begrenzing afhankelijk van de hoofdaansluiting. Bijvoorbeeld 3 x 80A.

 

Door extra panelen toe te voegen aan deze omvormer(s), kan toch een grote hoeveelheid zonne-energie geproduceerd worden.

Wanneer je veel zonnepanelen aansluit op een SMA omvormer, zou het kunnen dat op zeer zonnige momenten de zonnepanelen méér vermogen kunnen produceren dan de omvormer aankan. Deze zal het ideale werkingspunt van de panelen verlaten en de MPP spanning (Maximum Power Point) over de panelen zodanig aanpassen, dat deze niet meer vermogen zullen produceren dan het maximale ingangsvermogen van de omvormer. Bij andere omvormers is het soms zo, dat er een overschot aan energie moet worden afgevoerd in de vorm van warmte of iets dergelijks.

Een SMA omvormer doet dit automatisch .Technisch gezien kan een residentiële SMA omvormer een overdimensionering aan van 200% in Benelux, zonder invloed te hebben naar garantie of te verwachten levensduur. Uiteraard moet er rekening gehouden worden met de technische parameters van de omvormer, in het bijzonder met de maximale ingangsspanning en de maximale kortsluitstroom.

Door een groot aantal panelen aan te sluiten op de omvormer, kan je op zonnige dagen, in de zomer als de zon hoog staat, een aftopping zien van de energieproductie. Dit kan geen kwaad. Zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt, is er inderdaad een energieverlies op de zonnigste middagen, maar ook een bijna even grote winst tijdens de ochtend, de avond of op minder zonnige dagen. In het voorbeeld bedroeg verschil slechts 34 kWh, waarbij er gewerkt werd met een omvormer die 1000W minder kan omzetten. Het verlies wordt berekend in Sunny Design onder de noemer “Energierendementsfactor”.

Aftopping vermogen SMA

Tenslotte is uiteraard de meest voor de hand liggende methode, energie opslaan. Batterijen zijn echter nog duur, maar dit evolueert snel, ook door de opmars van elektrische wagens.

Het is echter ook mogelijk om energie onder de vorm van warm water op te slaan in buffervaten. Een mogelijkheid die meer ruimte in beslag neemt maar veel goedkoper is. Lees er alles over in onze doe-het-zelf-cursussen.