cv ketel installeren

Bij het installeren van de centrale verwarmingsketel heb je te maken met een hoop verschillende zaken. Dit is afhankelijk van het soort verwarmingsketel die je gebruikt.
De plaats van de aansluitingen is verschillend afhankelijk van het merk, maar de basis blijft het zelfde.

Op deze pagina kan je de cv ketel installatie van een eenvoudige gas condensatieketel Buderus GB162-25KW T10(= 10 liter water boiler) zien.
Maak je gebruik van een zonneboiler, warmtepomp, en dergelijke zal de aansluiting soms anders moeten worden uitgevoerd.

De aansluitingen onderaan op deze cv ketel zijn de volgende:

  • Warm en koud water voor de verwarmingselementen van centrale verwarming. (Hier werden radiatoren toegepast)
  • Warm sanitair water en de koud water toevoer hiervoor.
  • Condenswater afvoer.
  • Gas aansluiting.
  • Elektriciteit aansluiting.
  • Thermostaat aansluiting

aansluiting cv ketel

Hoe je alles moet aansluiten en welke extra componenten je moet gebruiken kan je lezen in de cursus centrale verwarming.

Elektriciteit aansluiting

Als elektrische aansluiting bij een wandketel moet je voor de stroomvoorziening een stopcontact plaatsen. Deze kan je best aansluiten op een aparte 20A automaat.
Deze is best beveiligd met een verliesstroomschakelaar van 30mA staan. Knip in geen geval het stopcontact af, want dan vervalt wellicht je garantie!

Gas aansluiting

De gasleidingen moeten aanwezig en gekeurd zijn in de woning voor de gasdistributiemaatschappij de teller zal plaatsen!
Een cv ketel installeren kan je volledig zelf doen, ook de gas aansluiting mag je dus ook gerust zelf doen.
Bedenk eerst waar je gas zal nodig hebben in woning. Indien je twijfelt, doe je er meestal niet slecht aan de leiding toch te voorzien en met een dop egasleidingn een kraan af te sluiten zodat je deze eventueel later kan gebruiken.
Plaatsen waar je gas kan nodig hebben zijn bijvoorbeeld:

  • Verwarmingsketel
  • Kookfornuis
  • Gashaard

Binnen in de woning mogen gasleidingen enkel vervaardigd zijn uit staal of koper.
Bij gebruik van stalen leidingen met een nominale diameter kleiner of gelijk aan 50mm (meestal is dit het geval voor gasleidingen in een woning) wordt gebruik gemaakt van fittingen voorzien van schroefdraad.

Gasleidingen moeten geel worden geverfd. Zo wordt het duidelijk dat het om een gasleiding gaat en niet om een waterleiding.

Stookolie aansluiting

In tegenstelling tot aardgas, moet je voor stookolie een tank voorzien, voor de opslag.
In het Vlaams gewest moet men het plaatsen van een nieuwe stookolietank van minder dan 5000 liter niet aangeven.
Wanneer je een tank wil plaatsen van 5000 liter of meer, moet je dit aangeven bij het gemeentebestuur.
Alle reservoirs moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem en een kenplaatje.

Rookgasafvoer

Voor de afvoer van de verbrandde rookgassen uit de verwarmingsketel moet er een schouw worden geplaatst.
Het type schouw is afhankelijk van het soort ketel. Bij het voorbeeld zit de aansluiting bovenaan op de ketel en dit is dus niet
op de foto te zien.

rookgasafvoerEen open ketel kan op een gemetste schouw worden aangesloten.
Dit is meestal niet mogelijk voor een gesloten ketel zoals bij dit voorbeeld.
De huidige gaswandketels zijn gesloten types en maken gebruik van een
concentrische schouw.

Het materiaal waaruit de schoorsteenpijp is vervaardigd hangt af van de brandstof die wordt gebruikt.
ALU-GALVA mag enkel worden gebruikt voor aargasinstallaties.

Inox mag zowel voor aardgas als voor stookolie-installaties gebruik worden.
Staal mag enkel voor stookolie-installaties worden toegepast.
Bij de afvoer van een open verwarmingsketel kan je
eventueel gebruik maken van een bestaande gemetselde schouw.
Let er wel op dat je de je de opening in de schouw, rond de nieuwe schouwbuis goed dicht maakt.
Dit om condensatie te vermijden.

Je kan ook gebruik maken van een flexibele buis. Dit is doorgaans makkelijker te plaatsen. Die buizen zorgen wel voor iets meer weerstand, waardoor de rookgassen iets moeilijker worden afgevoerd. Dit kan worden opgelost door een grotere diameter te gebruiken.

Je mag je rookgasafvoer niet eender waar uit je woning laten komen. Dit omdat die uitlaatgassen voldoende moeten verdunt zijn eer ze terug binnen kunnen waaien via bijvoorbeeld een raam bij de buren.

De verdunningsfactor is een factor welke bepaald of er voldoende afstand is tussen de rookgasafvoer (schouw) en de ventilatietoevoeropening.
Aldus worden de eventuele aangezogen rookgassen voldoende verdund met verse lucht om uitvallen van de aardgasbrander te voorkomen.

Bij een condensatieketel op aardgas is het mogelijk om de rookgassen om het even waar af te voeren. De schouw is eigenlijk afgeschaft.
De afstand tussen een uitmonding voor rookgasafvoer en een ventilatielucht toevoeropening in de woning wordt bepaald door de aldus genaamde
verdunningsfactor ''f''.