De wet

De wetgeving voor de elektrische installaties is uiterst belangrijk voor onze veiligheid.

Zeker in vochtige ruimtes zoals de badkamer kunnen zeer gevaarlijke situaties ontstaan wanneer ondoordacht
te werk wordt gegaan bij het elektriciteit leggen of aansluiten.

Er is geen Europese wetgeving omtrent elektriciteit. Elk land heeft zijn afzonderlijke regels hierover,
wat vaak voor verwarring kan zorgen. Op het internet kan je bijvoorbeeld vaak informatie terug vinden die niet van toepassing is
voor het land waar jij woont.

In België moet elke elektrische installatie gekeurd worden en moet deze voldoen aan het AREI.

In Nederland moet de installatie zijn opgebouwd volgens de normen omschreven in de NEN1010.

In Frankrijk bestaan hiervoor de zogenaamde NFC 15-100 normen in Duitsland is dit DIN-VDE 0100 normenreeks, in het VK de BS 7671 “Requirements for electrical installations”
en in de VS is het nog eens anders met de National Electrical Code (NEC).

In Frankrijk kan je, net zoals in België, bij een nieuwbouw woning niet worden aangesloten op het net wanneer je installatie niet
werd gekeurd. Een verschil is er wel bij de koop van een bestaande woning, want deze dient niet te worden gekeurd. Er is wel een zogenaamde
diagnostic électrique die verplicht is bij de verkoop, maar enkel een voorlichtende functie heeft.

Het gevolg hiervan is ook te zien.
Uit verschillende studies blijkt dat In België en Nederland 15 - 25% van de woningbranden veroorzaakt worden door fouten in elektrische installaties.
Dit zijn hoofdzakelijk oude gebouwen die nog niet werden gekeurd.
In Frankrijk is dit maar liefst 30%.

We hebben er dus alle belang bij om de elektrische installatie te laten voldoen aan de wettelijke normen.