Badkamer en buiten

Geen luxe en comfort zonder elektriciteit… daarover bestaat geen twijfel. Toch blijft het in een badkamer en buiten steeds opletten, want vocht en elektriciteit vormen samen een gevaarlijke combinatie als er geen specifieke voorzorgsmaatregelen genomen worden. Net zoals bij de algemene elektrische installatie in de rest van de woning, legt ook hier het AREI een aantal regels op die strikt nageleefd moeten worden, zo niet zal de installatie bij de elektriciteit keuring afgekeurd worden.

De badkamer

Je kan de cursus elektrische installaties downloaden waarin de regels voor alle elektriciteit in de badkamer en buiten duidelijk worden uitgelegd en waarmee jij volledig zelf de elektrische installatie in je woning kan plaatsen of aanpassen! Een echte aanrader!

Een eerste punt, opgelegd door het AREI, is de verplichte differentieelschakelaar die zich in het verdeelbord bevindt. Deze differentieelschakelaar vergelijkt voortdurend de heen- en terugkerende stroom en zal automatisch de stroom afsluiten van zodra een verschil (dus een lek) opgemerkt wordt. Voor de elektrische installatie in de woning is een differentieelschakelaar van 300 mA voldoende, Badkamerverlichtinguitgezonderd voor de vochtige ruimtes waar een bijkomende, meer gevoelige differentieelschakelaar (30 mA) verplicht is. Dit geldt overigens ook in de rest van de woning, voor alle stopcontacten van toestellen die met water in contact komen.

Badkamer verlichtingMeer uitleg over de functies van de verschillende componenten in de verdeelkast kan je vinden op de pagina Elektrische installatie.

Verder is het verplicht om naast de stopcontacten, behalve degene die uitgerust zijn met een beschermingstransformator of stopcontacten op zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS) en alle goed geleidende metalen voorwerpen zoals badkuipen, radiatoren, de waterleiding, enz… met de aarding te verbinden.
Deze verbinding, de zogeheten equipotentiaalverbinding, voorkomt dat toestellen of metalen voorwerpen lange tijd onder spanning staan bij een defect vermits de stroom onmiddellijk via de aarding naar de grond afgevoerd wordt. In badkamers moeten alle goed geleidende voorwerpen niet alleen met de aarding verbonden worden, maar ook met elkaar. Het AREI legt bovendien strikte regels op voor het gebruik van materialen, verlichtingsarmaturen en toestellen.

Hiervoor wordt de gehele badkamer ingedeeld in volumes die bepalen welke IP- waarde (International Protection) geschikt is. De IP- waarde, bestaande uit 2 getallen, geeft een aanduiding van de beschermingsgraad weer: het eerste deel drukt de bescherming uit tegen het binnendringen van stof of vaste voorwerpen, terwijl het tweede cijfer de waterbestendigheid weergeeft. Hoe hoger de cijfers, hoe beter de algemene water- en stofdichtheid van het materiaal.

De badkamer, en ruimtes rond zwembaden zijn opgedeeld in verschillende zones. Per zone zijn bepaalde zaken wel en niet toegelaten.

Buiten

Stopcontacten buiten de woning voor bv. de elektrische grasmaaier, heggenschaar of tafelbarbecue op het terras moeten afgesloten zijn en worden gevoed via een gescheiden kring.
Op deze kring zorgt een gevoelige differentieelschakelaar voor de nodige veiligheid. De tuinverlichting hoort eveneens op minstens één afzonderlijke kring.

TuinverlichtingDe verlichting en stopcontacten die buiten zullen worden gebruikt, dienen te voldoen aan bepaalde IP-waarde.
Op het toestel kan je deze waarde aflezen.

IP-waarden geven aan in welke mate een toestel beschermd is tegen voorwerpen, stof en vocht.
De IP-waarden bestaan uit twee cijfers:

Eerste cijfer: Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof
Tweede cijfer: Bescherming tegen water

De meest voorkomende zijn de volgende:

IP20: Stofdicht
IP21: Drupwaterdicht
IP23: Regenwaterdicht
IP44: Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad of douche)
IP54: Spatwaterdicht / Stofvrij
IP65: Beschermd tegen waterstralen
IP67: Stofdicht / onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor in de badkuip of in de douche)
IP68: Stofdicht / beschermd tegen verblijf onder water

Alle elektrische leidingen in de tuin moeten minstens 60 cm diep ingegraven zijn. De toegepaste kabels zijn van het VMVK-type, wat betekent dat er een metalen mantel rondom zit, die niet alleen mechanische bescherming biedt, maar ook elektrische via de differentieelschakelaar in de meterkast. Voor het eventueel bovengronds lopende kabeldeel of het deel dat geen 60 cm diep zit ingegraven, is een specifieke beschermbuis vereist (hostalietbuis).
Gewone XVB-kabels mogen buiten ook ondergronds worden toegepast mits deze beschermd worden door middel van een rode mantelbuis.