Symbolen

Het elektrisch dossier is een verzameling van het keuringsrapport, het eendraadsschema en het situatieschema van de elektrische installatie.
Iedere eigenaar moet over een dergelijk dossier bezitten. Dit moet je in drievoud opmaken.

Je kan de cursus elektrische installaties downloaden waarin alle elektriciteit symbolen zijn weergegeven en worden uitgelegd. Hiermee kan jij ook volledig zelf de elektrische installatie in je woning kan plaatsen of aanpassen! Een echte aanrader!

Bij de aankoop van een woning – gebouwd na 01/10/81 – dient dit dossier mee overgedragen te worden.
Op het eendraadschema en het situatieschema kan je tal van elektriciteit symbolen terug vinden.

Een keuringsverslag van de installatie zal nodig zijn telkens wanneer een nieuwe huishoudelijke installatie die werkt op elektriciteit in gebruik genomen wordt.
Bij aankoop en installatie zal dat dus ook gecontroleerd moeten worden. De elektriciteitsmaatschappij kan je gemakkelijk een lijst bezorgen met keuringsfirma’s. De aansluiting houdt in dat iemand van de elektriciteitsmaatschappij de teller komt hangen en daar een
toevoerkabel op aansluit die in verbinding wordt gesteld met het elektriciteitsnet.
Zodra zo’n controleorganisme een attest heeft afgeleverd, kun je de elektriciteitsmaatschappij op de hoogte
brengen dat je klaar bent voor de aansluiting. Je moet daar de nodige formulieren voor invullen. Als er al een datum voor aansluiting vastligt,
moet je ervoor zorgen dat de keuring van de installatie voor die datum plaatsgevonden heeft. Op de pagina elektriciteit keuring kan je hier veel meer informatie terug vinden.

  • Eendraadschema

De volledige elektrische installatie van je woning bestaat uit verschillende stroombanen. Om dit alles duidelijk compact in kaart te kunnen brengen is er een soort universele taal ontwikkeld in de vorm van een eendraadschema.
Dit schema geeft de verdeling van de stroombanen weer met de hulp van een reeks conventionele elektriciteit symbolen.
Op het eerste zicht ziet dit er uiteraard onverstaanbaar uit, maar eens je de symbolen begrijpt, wordt alles duidelijk.
Hoe je zo'n schema kan opmaken en wat de betekenis is van de verschillende symbolen kan je vinden in de cursus elektriciteit.

Eendraadschema

Alle stroombanen worden met een letter aangeduid. De automaten in de
verdeelkast worden met dezelfde letters gemerkt. Per stroombaan dient elk
aftakpunt genummerd te worden.

  • Situatieschema

Het situatieschema of situatieplan van de elektrische installatie is een
grondplan van de woning dat door middel van elektriciteit symbolen de plaats
aanduidt van de borden, verbindingsdozen, aftakdozen,
wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen
die op het eendraadsschema voorkomen. Dit schema is vaak wat minder compact dan het eendraadschema, maar het is wel wat duidelijker.

Hoe je ditsituatieschema schema kan opstellen, met welke symbolen wordt ook
allemaal uitgelegd in de cursus elektriciteit.

 De schema's die je aflevert hoeven niet met de computer gemaakt worden, of moeten er niet super professioneel uitzien.
Het belangrijkste voor de keuring is dat ze juist en duidelijk zijn.

Je kan dus gerust met een balpen op een grondplan je schema's maken met alle nodige elektriciteit symbolen.
Kijk voor de elektriciteit keuring zeker goed na of je niets vergeten bent.